Jak rozwiązać problemy z synchronizacją w programie Outlook-Bigpond internetowych wiadomo?ci e-mail

Jak rozwiązać problemy z synchronizacją w Outlooku — 5 najlepszych metod

Synchronizacja to wbudowany proces w programie Microsoft Outlook, który odbywa się regularnie za każdym razem, gdy aktualizowane są pliki PST lub OST. Oznacza to, że gdy program Outlook wysyła i odbiera wiadomości e-mail lub aktualizuje dowolny inny folder, powiadamia również serwer Exchange o zmianach. Gdy na przykład edytujesz, usuwasz, wysyłasz lub odbierasz wiadomość e-mail w programie Microsoft Outlook, zmiany są również odzwierciedlane na serwerze Microsoft Exchange.

Powody, które powodują błędy synchronizacji w programie Outlook

Wielu użytkowników programu Outlook napotkało błąd synchronizacji. Ten proces może być czasami przerywany, a program Outlook może nie synchronizować wiadomości e-mail pomyślnie.

Proces synchronizacji może zostać zatrzymany z powodu dużego pliku OST, w zależności od ustawień konta e-mail, ilości danych programu Outlook i wielu innych czynników.

W takim przypadku program Outlook nie pozwoli na odbieranie ani wysyłanie wiadomości e-mail z profilu programu Outlook. Aby uniknąć dalszych szkód, musisz jak najszybciej rozwiązać problem. Wykonaj kroki opisane w poniższej sekcji, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem z synchronizacją poczty e-mail programu Outlook.

Sprawdź te punkty przed kontynuowaniem rozwiązań

 • Sprawdź, czy Twoja skrzynka odbiorcza jest pełna.
 • Sprawdź swój folder śmieci.
 • Sprawdź ustawienia skrzynki odbiorczej i odznacz niepotrzebne filtry.
 • Wyloguj się i wróć do Outlooka.
 • Zwiększ liczbę wiadomości, które możesz wysyłać i odbierać.

Dlaczego program Outlook nie synchronizuje?

 1. wadliwe połączenie sieciowe
 2. Nieprawidłowe ustawienia IMAP/POP3
 3. Uszkodzenie pliku PST
 4. Problemy z synchronizacją ze zmianami offline w pliku PST

Jeśli Twój Outlook nie synchronizuje się z któregokolwiek z powyższych powodów, wypróbuj rozwiązania wymienione poniżej.

Sprawdź, czy plik OST jest zsynchronizowany, czy nie
Przed próbą rozwiązania błędu synchronizacji programu Outlook przy użyciu podanych metod upewnij się, że problem z synchronizacją występuje między skrzynką pocztową programu Microsoft Exchange Server (MES) a plikiem OST (folder offline). Aby sprawdzić, czy plik OST jest synchronizowany, wykonaj następujące czynności:

Jeśli nie wiesz, wszystkie konta Imap w programie Outlook zostaną zsynchronizowane z serwerem Online.

Krok 1: Uruchom program Outlook i kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny folder w skrzynce odbiorczej, elementach wysłanych, wersjach roboczych i tak dalej.

Krok 2: Przejdź do Właściwości, a następnie zakładki Synchronizacja i poszukaj Statystyki dla tego folderu.

Krok 3: Przejrzyj statystyki danych ostatniej synchronizacji.

Jeśli statystyki są nieaktualne, skorzystaj z metod rozwiązywania problemów. Plik OST programu Outlook jest niedostępny, aby rozwiązać błąd synchronizacji.

Zmień ustawienia profilu na synchronizację z programem Outlook
Twoje foldery programu Outlook są prawidłowo zsynchronizowane, jeśli liczba elementów w folderze Serwer zawiera sekcję (jest taka sama jak) w folderze Offline. Jeśli liczba elementów w obu sekcjach jest różna, należy dwukrotnie sprawdzić ustawienia profilu. Po prostu wykonaj poniższe czynności:

•Wybierz Ustawienia konta z zakładki Plik w programie Outlook.
•Wystarczy wybrać Pliki danych z menu Ustawienia konta.
•Sprawdź, czy Skrzynka pocztowa — nazwa konta jest ustawiona na domyślną. Jeśli tak nie jest, ustaw go jako domyślny.
• Następnie po prostu przejdź do zakładki E-mail -> Skrzynka pocztowa -> nazwa konta, a następnie kliknij Zmień.
•Aby zapisać wszystkie zmiany Po prostu kliknij Zamknij, aby wyjść z okna Ustawienia konta.
•Zamknij i ponownie otwórz program Outlook Jeśli odkryjesz, że Twój profil programu Outlook jest uszkodzony, może być konieczne jego naprawienie.

Ponowna synchronizacja folderów programu Outlook z synchronizacją poczty e-mail Problem

Ten błąd można szybko rozwiązać, ponownie synchronizując foldery programu Outlook. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak ponownie zsynchronizować program Outlook.

Krok 1: Wybierz Opcje z menu Narzędzia.

Krok 2: Wybierz kartę Konfiguracja poczty w oknie dialogowym Opcje.

Krok 3: W sekcji Wyślij / Odbierz zaznacz Wyślij natychmiast po podłączeniu pudełko.

Krok 4: Przejdź do zakładki Wyślij/Odbierz i zaznacz pole Wykonaj automatyczne wysyłanie/odbieranie, gdy istnieje.

Krok 5: Aby wyjść z okna, kliknij przycisk Zamknij, a następnie OK.

Ta metoda szybko rozwiąże problem z synchronizacją poczty e-mail programu Outlook.

Usuń wszystkie pliki z folderu „Problemy z synchronizacją \ Błędy lokalne”
Jeśli nie możesz zsynchronizować żadnego z folderów programu Outlook, spróbuj opróżnić folder Lokalne problemy z synchronizacją w programie Outlook. Jeśli nie uczynisz tego folderu widocznym, możesz nie być w stanie go zobaczyć. Wykonaj poniższe czynności, aby ten folder był widoczny.

Krok 1: Wybierz ikonę Lista folderów w lewym dolnym rogu Outlooka.

Krok 2: Znajdź folder Problemy z synchronizacją w zakładce Wszystkie elementy programu Outlook.

Krok 3: Kliknij przycisk „+”, aby wyświetlić trzy podfoldery Konflikty, Awarie lokalne i Awarie serwera.

Krok 4: Opróżnij folder Problemy z synchronizacją, zaznaczając wszystkie wiadomości i usuwając je, a następnie wyjdź z Outlooka.

Aby rozwiązać problem z synchronizacją poczty e-mail w programie Outlook, napraw plik OST

Jeśli to nie rozwiąże problemu, plik OST może być uszkodzony. Aby rozwiązać ten problem, musisz utworzyć nowy plik OST i spróbować ponownie zsynchronizować wszystkie foldery. Aby to zrobić, najpierw zmień nazwę starego pliku OST, następnie utwórz nowy, a na koniec zsynchronizuj nowy plik.pst ze skrzynką pocztową Microsoft Exchange Server. Dzięki temu problemy z synchronizacją programu Outlook zostaną rozwiązane. Rozwiąże to problemy z synchronizacją w programach Outlook 2013, 2016, 2010 i wcześniejszych wersjach.
Jeśli jednak utworzysz nowy plik OST, problem z synchronizacją może zostać rozwiązany, ale utracisz wszystkie dane OST. Zamiast tego spróbuj naprawić uszkodzony plik OST.

Kliknij tutaj, aby naprawić Sync Issues in Outlook

Spójrz na różne różne błędy spowodowane Sync Issues in Outlook
0x80242008 WU_E_UH_OPERATIONCANCELLED An operation being done by the update handler was cancelled., 0x80243FFE WU_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION Unsupported version of WU client UI exported functions., 0xC000021A, 0x80249005 WU_E_INVENTORY_WMI_ERROR A WMI error occurred when enumerating the instances for a particular class., 0x000000FA, 0x80240009 WU_E_OPERATIONINPROGRESS Another conflicting operation was in progress. Some operations such as installation cannot be performed twice simultaneously., 0x0000001C, 0x00000043

Czy masz problem z Sync Issues in Outlook dotyczącym pliku pst

Jeśli masz problemy takie jak Sync Issues in Outlook, Twój pst jest uszkodzony. Musisz naprawić uszkodzony plik pst, aby odzyskać wszystkie wiadomości e-mail, załączniki, zawartość, czasopisma, notatki, zadanie i kalendarz. Problem taki jak Sync Issues in Outlook może tworzyć ważne e-maile, aby się uszkodzić lub zgubić, więc musisz zachować ostrożność podczas korzystania z usługi poczty e-mail. PST to magazyn bazy danych programu Microsoft Outlook Outlook Client, który jest powszechnie używany na całym świecie. Jest bardzo popularne i czasami generuje błędy takie jak Sync Issues in Outlook, które muszą być uważnie sprawdzone, aby zapobiec uszkodzeniom poczty elektronicznej lub uszkodzeniu. Jeśli napotykasz podobny problem, np. Sync Issues in Outlook, powinieneś wiedzieć, jakie są główne powody powodujące problemy, które powodują uszkodzenie PST.

Główne powody, które są odpowiedzialne za Sync Issues in Outlook Problem w pliku PST

Oto główne przyczyny, które powodują uszkodzenie pliku PST i generowanie problemu Sync Issues in Outlook. Należy wziąć pod uwagę te czynniki, które są odpowiedzialne za korupcję pliku PST i staraj się unikać tych okoliczności, aby były bezpieczne w przyszłości. Ten przewodnik daje krótkie omówienie różnych problemów związanych z przyczyną nieoczekiwanego Outlooku, które nie działa. Przyjrzyj się bliżej i być bezpiecznym przed wystąpieniem problemu Sync Issues in Outlook.

Problemy z urządzeniami:

Są chwile, kiedy sprzęt nie przechowuje lub przenosi danych z pliku PST, co prowadzi do uszkodzenia pliku PST i utraty wiadomości e-mail. Bardziej lub mniej spowoduje to problem Sync Issues in Outlook. Uszkodzenie sprzętu składa się głównie z 3 typów:

 • Brak urządzenia pamięci masowej:

Są chwile, kiedy dysk twardy ma złe sektory i przypadkowo Twoje pliki pst są przechowywane w tych uszkodzonych sektorach, po czym zaczyna się błąd Sync Issues in Outlook. Będzie to prawie niemożliwe, aby przeczytać dane pst poczty elektronicznej z uszkodzonych sektorów, powodując w ten sposób uszkodzony plik pst.

 • Błąd urządzenia sieciowego:

In business houses there are chances that your PST file resides on network server and you try to access it from there via your client computer. There are chances that there is some error in network hardware like routers, cards, hubs or other errors which can cause your pst file to get damaged and corrupt. More likely you will get to have error such as Sync Issues in Outlook

 • Niespodziewana awaria zasilania:

Podczas pracy nad klientem poczty elektronicznej i uzyskiwania dostępu do pliku PST i nagłej awarii zasilania może to spowodować uszkodzenie pliku PST.
Oto trzy główne przyczyny, które powodują problemy Sync Issues in Outlook. Jeśli jednak podejmie się środki zapobiegawcze, można to uniknąć. Środki takie jak Najlepszy UPS w przypadku awarii zasilania. Wykorzystaj najlepszy i niezawodny sprzęt sieciowy, aby zminimalizować błąd sieci. Zawsze sprawdzaj uszkodzone sektory i napraw. Mogą zminimalizować ryzyko korupcji plików PST.

Kliknij tutaj, aby naprawić Sync Issues in Outlook

Powody oprogramowania:

Istnieją również problemy z oprogramowaniem, które powodują uszkodzenia PST. Będziemy szczegółowo omawiać różne kwestie dotyczące oprogramowania, które prowadzą do problemu Sync Issues in Outlook. Jeśli zauważysz to w swoim umyśle, z pewnością możesz uniknąć tych problemów:

Błąd odzyskiwania systemu plików:

Czasami pliki systemu są uszkodzone i próbujesz odzyskać je przez oprogramowanie do odzyskiwania danych lub niektóre usługi odzyskiwania danych. Ten rodzaj oprogramowania do odzyskiwania danych może powodować uszkodzenie lub uszkodzenie plików PST.

Powodem korupcji są:

 • Błąd pliku systemowego powoduje również błąd w plikach PST, które nie są odzyskiwane przez oprogramowanie do odzyskiwania danych, powodując błędy jak Sync Issues in Outlook i uszkodząc dane pst.
 • Są oprogramowaniem do odzyskiwania danych lub usługą, a nie specjalistą w odzyskiwaniu utraconych plików pst. W rezultacie świadomie lub bez świadomie pogarszają sytuację w plikach pst.

Więc jeśli masz utratę danych, powinieneś użyć pst odzyskać oprogramowanie lub usługę, aby uniknąć problemów, takich jak Sync Issues in Outlook powodujących korupcję plików pst.

Atak wirusowy:

Wirusy mogą uszkodzić pliki pst lub uczynić je niedostępnymi. Pobieranie plików z niezaufanych źródeł lub używanie piórników bez sprawdzania może powodować uszkodzenie pst i spowodować błąd Sync Issues in Outlook z utratą danych.

Nieoczekiwanie zamykanie programu Outlook:

Zaleca się zapisywanie plików i zamknięcie perspektywy przez zamknięcie przycisku lub zamknięcie. Nigdy nie należy zamykać outlook nieoczekiwanie lub nienormalnie, spowoduje, że pliki pst się uszkodzony i niedostępny. Może to również powodować problemy takie jak Sync Issues in Outlook

2GB pst rozmiar błąd:

Początkowo nigdy nie myślano, że ludzie będą używać perspektywy jako głównego klienta pocztowego, a jego baza danych będzie większa niż 2 GB. Było zaprogramowane, aby przechowywać 2 GB danych początkowo, ale w miarę wzrostu pojemności przechowywania danych rosło i PST zepsuło się, gdy rozmiar był większy niż 2 GB. Ale można to rozwiązać za pomocą pewnych poprawek i metod ręcznych.
Są to główne przyczyny korupcji plików pst. Możesz uniknąć zarówno problemów z oprogramowaniem, jak i oprogramowaniem, aby być bezpiecznym od wydania Sync Issues in Outlook. Ale jeśli napotykasz Sync Issues in Outlook, jakie są ogólne symptomy, które powiedzą Ci, że musisz działać, aby zapisać plik pst. Teraz omówimy różne symptomy, które pozwolą Ci zorientować się, że Twój outloook daje problem i musisz zajrzeć do tego. Są to ogólne objawy:

Różne symptomy, które problem Sync Issues in Outlook może powodować Twoje poglądy

 • Błąd wyświetlania jak zzz.pst nie jest plikiem folderów osobistych
 • Ponieważ jeden lub więcej parametrów nie jest prawidłowy, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Ponieważ oryginał został przeniesiony lub usunięty, lub odmówiono dostępu, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Ponieważ został już przeniesiony lub usunięty lub odmówiono dostępu, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Plik ZZZ.pst nie można znaleźć
 • Nie można otworzyć pliku zzz.pst, nie można wyświetlić folderu.
 • Błąd: 0x80040116: zzz.pst nie jest dostępny.
 • Program Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
 • Błąd sprawdzania nadmiarowości cyklicznej: nie można uzyskać dostępu do pliku zzz.pst.
 • Plik zzz.pst nie może zostać otwarty. Nie można rozwinąć folderu. Nie można otworzyć zestawu folderów
 • Istnieją błędy w pliku zzz.pst. Aby diagnozować i naprawiać błędy, musisz zamknąć narzędzie naprawy Skrzynki odbiorczej Outlooka (Outlook) i użytkownika (scanpst.exe).

Wszystkie te objawy informują, że masz problem z pst z powodu problemu Sync Issues in Outlook i musisz działać, zanim będzie za późno.

Jakie środki lub środki ostrożności można podjąć w celu uniknięcia błędu Sync Issues in Outlook i uszkodzenia pliku PST

Omówimy środki zapobiegawcze, które pomogą Ci uniknąć problemu z Sync Issues in Outlook i nie powstrzymać się od korupcji, uszkodzenia lub pliku PST. Postępuj zgodnie z poniższymi środkami, aby utrzymać klient poczty e-mail w programie Outlook:

 • Zachowaj limit bezpieczny dla pliku PST programu Outlook: Jak wiemy, programy Outlook 2003 i 2007 obsługują pliki 20 GB i Outlook 2010, 3013 i 2016 obsługują pliki o pojemności 50 GB, ale nie powinniśmy ładować plików pst przekraczających 10 GB. Uniemożliwi to plik pst
 • Rozpowszechnianie obciążenia e-mail: Z perspektywy 2003 i starszej istnieje funkcja tworzenia wielu plików PST. Powinieneś więc tworzyć różne pliki pst i przesyłać wiadomości e-mail w każdym z nich, aby utrzymać niski rozmiar każdego pliku pst. Pomoże to utrzymać zdrowie pst.
 • Under 2GB for PST 2002: Trzymaj plik PST w programie Outlook 2002 w rozmiarze 2 GB, przestanie go uszkodzić i spowodować błąd Sync Issues in Outlook.
 • Nie zamykaj nieprawidłowo: Nigdy nie zamykaj outlooku nieprawidłowo, spowoduje to uszkodzenie plików pst.
 • Unikaj przechowywania na serwerze: Unikaj przechowywania pliku PST na serwerze zamiast przechowywać go na komputerze lokalnym. IT unika pliku PST z uszkodzeniem.
 • Uważaj na ataki wirusa: Pobierz dobry antywirusowy zainstalowany, aby uniknąć pst z uszkodzeniem.

Jeśli wykonasz te proste kroki, możesz sprawić, że Twoje pliki pst są zdrowe, a błąd Sync Issues in Outlook nie będzie przeszkadzał.
Teraz są wszystkie szanse, że po wykonaniu wszystkich środków zaradczych również nie można zaoszczędzić kiedyś, a otrzymasz problem Sync Issues in Outlook w Twoim kliencie poczty e-mail z obsługą klienta i stajesz w obliczu uszkodzenia plików pst. Więc musisz znać ręczny krok, dzięki któremu możesz naprawić uszkodzone pliki pst:
Jest narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej (scanpst.exe) dostarczane przez firmę Microsoft w celu naprawienia uszkodzonych problemów z PST. Ale w większości przypadków nie działa. JEŚLI problem jak Sync Issues in Outlook Narzędzie do naprawy skrzynki pocztowej (scanpst.exe) powinno działać, ale nie zawsze jest udane. Istnieją ograniczenia narzędzia scanpst.exe i musisz znać ograniczenia, które są następujące:

 • Może naprawić tylko uszkodzenie nagłówka podstawowego: to bezpłatne narzędzie do napraw skrzynki odbiorczej (scanpst.exe) jest przeznaczone wyłącznie do naprawienia drobnych uszkodzeń, takich jak nagłówek i nie można naprawić całego uszkodzonego pliku. Dlatego uważa się je za nieefektywne w kwestiach dotyczących programu Outlook.
 • W przypadku dużych plików: jeśli plik przekracza znaczne rozmiary, plik scanpst.exe załamuje się, ponieważ naprawianie pliku wielkogabarytowego przekracza jego możliwości, powodując w ten sposób różne błędy, które nie powodują rozwiązania problemu Sync Issues in Outlook.
 • Nie widać błędu, podczas gdy Outlook narzeka: nie skanuje błędów przez większość czasu, a zatem nie zgłasza błędów w pliku PST, ale Outlook wciąż narzeka.
 • Traci kilka danych podczas odzyskiwania: nie można odzyskać kompletnych danych, ponieważ traci pewną część danych podczas odzyskiwania. Nie jest w stanie zachować danych w stanie nienaruszonym, a skomplikowany proces odzyskiwania danych. Nie jest to narzędzie godne zaufania i nie można ufać temu rozwiązać problemu i błędu Sync Issues in Outlook.

UWAGA: W celu rozwiązania problemu Sync Issues in Outlook nie będzie łatwiej używać narzędzia do naprawy skrzynki odbiorczej (scanpst.exe). Będziesz potrzebować profesjonalnego oprogramowania do naprawy PST, aby poradzić sobie z problemem Sync Issues in Outlook i naprawić uszkodzone pliki pst. Teraz omówimy różne funkcje i korzyści programu PST Repair dla Ciebie.

Narzędzie Outlook PST Repair Tool / oprogramowanie jest doskonałym narzędziem dla osób trzecich, które może radzić sobie z problemami związanymi z programem Outlook i naprawić błąd Sync Issues in Outlook, w tym wszystkie inne problemy związane z korupcją i związane z nimi problemy. Poniżej omówione zostały pewne wybitne cechy tego doskonałego narzędzia:

 • Może naprawić wszystkie złamane pliki PST i e-maile bez względu na poziom ciężkości
 • Odzyskuje również dodatkowe elementy programu Outlook, takie jak kontakty, kalendarze, zadania i czasopisma itp., Które rozwiązują błąd Sync Issues in Outlook.
 • Może odzyskać nawet dane chronione hasłem
 • Pobiera nawet przypadkowo usunięte pliki
 • Przywraca wszystkie dane w pierwotnym stanie
 • Zapewnia przechowywanie danych w wybranym miejscu
 • Zapewnia opcję zapisywania danych w formacie HTML
 • Może rozdzielać pliki, aby odzyskać duże pliki PST
 • Posiada własny opisowy i interaktywny interfejs użytkownika
 • Jest to łatwe w obsłudze narzędzie, które może być prowadzone przez początkującego
 • Pochodzi z bezpłatną wersją demonstracyjną, która może przetestować, że Twój Sync Issues in Outlook jest rozwiązany.
 • Zgodność ze wszystkimi wersjami systemu Windows – Windows XP, Vista, Server 2003, 7 i najnowszy system Windows 8
 • Obsługuje wszystkie platformy Outlook – Outlook 2016,2013, 2010, 2007, 2003, 2002, 2000 itd
 • WERSJA WSTĘPNA Eksportuje naprawiony plik PST w formacie pakietu Office 365

Jak Outlook PST Oprogramowanie naprawcze działa, aby pozbyć się problemu Sync Issues in Outlook

Outlook PST Repair Software jest bardzo silnym narzędziem, ponieważ może nawet odzyskać chronione hasłem pliki, a także przypadkowo skasować pliki. Zespół specjalistów i wykwalifikowanych programistów zaprojektował to narzędzie za pomocą zaawansowanych algorytmów i nowoczesnych technik rozwiązywania problemów Sync Issues in Outlook na dowolnym poziomie. Jednocześnie ma on własny interfejs wyjaśniający, co czyni go prostym narzędziem, które może być obsługiwane przez początkującego. Ponadto jest kompatybilny z wszystkimi systemami Windows, jak również wszystkimi platformami Outlook. A jeśli chcesz oceniać skuteczność, możesz spróbować swoich bezpłatnych wersji demonstracyjnych. Ta wersja demo naprawi wszystkie uszkodzone pliki, naprawi błędy Sync Issues in Outlook i odzyska najgroźniejszą formę korupcji. Stąd będzie generować podgląd odzyskanych plików ze wszystkimi szczegółami. Ale nie pochodzi z opcją zapisywania plików. Aby zapisać naprawione i odzyskane pliki, musisz zakupić klucze licencyjne oprogramowania. Dzięki temu błąd programu Outlook Sync Issues in Outlook zostanie rozwiązany i pliki zostaną przywrócone do użytku zgodnie z potrzebami.

Wniosek: teraz masz wszystkie metody i sztuczki, aby odzyskać uszkodzone pliki PST. Jeśli napotykasz błąd Sync Issues in Outlook, teraz możesz używać oprogramowania PST Repair i odzyskać swoje dane.

Podręcznik użytkownika, aby uruchomić oprogramowanie PST Repair, aby pozbyć się błędu Sync Issues in Outlook

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj narzędzie naprawy programu Outlook przy użyciu kreatora instalacji. Następnie uruchom oprogramowanie

 • Krok 2: Kliknij przycisk “Wybierz plik programu Outlook”, aby wyszukać uszkodzony lub uszkodzony plik PST, który chcesz naprawić i odzyskać. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć proces skanowania pliku.

 • Krok 3: Status skanowania można sprawdzić na pasku postępu w dolnej części interfejsu oprogramowania. Jest też przycisk STOP. Możesz kliknąć to samo, aby zatrzymać skanowanie w dowolnym momencie

 • Krok 4: Skanowanie nie zajmie więcej niż kilka minut, ponieważ ma wspaniałe metody skanowania, które skanują szybciej, ale kompletnie. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista możliwych do odzyskania elementów w lewym panelu interfejsu. Kliknij dowolny, aby zobaczyć jego podgląd

 • Krok 5: Teraz wybierz elementy w lewym okienku nawigacji i określ katalog lub miejsce docelowe, aby zapisać odzyskane elementy. Kliknij przycisk Zapisz plik odzyskanego pliku w górnej części okna, a następnie przycisk OK, aby to zrobić

 • Krok 6: Pozwól oprogramowaniu zapisać wszystkie pliki wybrane w poprzednim kroku. Kliknij przycisk Odzyskiwanie, aby rozpocząć proces odzyskiwania

 • Krok 7: Ostatni, ale nie najmniej, narzędzie wyświetli stan odzyskiwania i informacje o ścieżce docelowej wraz z całkowitym rozmiarem odzyskanych elementów.

 • Krok 8: Pliki są zapisywane w wybranym miejscu docelowym.

Korzystając z tego automatycznego oprogramowania i prostego podręcznika użytkownika, możesz uzyskać rozwiązanie dla Sync Issues in Outlook. Pobierz utracone dane pst z tych prostych kroków.

https://www.pstrepairfix.com
https://dk.pstrepairfix.com
Eenvoudig fixeren van Outlook 2016 crashes bij starten-0x800CCC0A fout
https://it.pstrepairfix.com
Arregla fácilmente los fallos de Outlook 2016 en el lanzamiento-Descargar scanpst exe for outlook 2016
簡単にOutlook 2016が起動時にクラッシュする問題を修正-0x800ccc0e
Corrigir facilmente falhas do Outlook 2016 no lançamento-0x800CCC6E error
Leicht zu beheben Outlook 2016 stürzt beim Start Problem-0x800C0131 Fehler
https://fr.pstrepairfix.com
https://ar.pstrepairfix.com