Jak naprawić błąd programu Outlook 0x80040610 w systemie Windows-Najlepsze narz?dzie do naprawy pst

Wprowadzenie:

Outlook to powszechnie używany klient poczty e-mail, który może napotkać błędy, takie jak błąd 0x80040610, który może zakłócić komunikację e-mail. Ten błąd występuje podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail w programie Outlook. W tym przewodniku przyjrzymy się różnym metodom rozwiązywania problemów i naprawy błędu programu Outlook 0x80040610 w systemie Windows.

Metoda 1: Sprawdź połączenie internetowe

Upewnij się, że masz stabilne i aktywne połączenie internetowe, ponieważ program Outlook polega na nim w przypadku funkcji poczty e-mail. Połącz się z niezawodną siecią lub zresetuj router/modem, jeśli to konieczne.

Metoda 2: Uruchom ponownie program Outlook i komputer

Proste ponowne uruchomienie może rozwiązać tymczasowe usterki. Zamknij program Outlook, uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie uruchom program Outlook, aby sprawdzić, czy naprawa błędu programu Outlook 0x80040610 w systemie Windows została naprawiona lub czy błąd nadal występuje,

Metoda 3: Napraw pliki danych programu Outlook

 • Uszkodzone lub uszkodzone pliki danych programu Outlook mogą powodować błąd 0x80040610. Użyj oprogramowania do naprawy pst (scanpst.exe), aby naprawić te pliki:

 • Otwórz Eksplorator plików i przejdź do C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\OfficeXX (zastąp „XX” swoją wersją pakietu Office).
 • Zlokalizuj i uruchom „scanpst.exe”.
 • W oknie oprogramowania do naprawy pst kliknij „Przeglądaj” i wybierz plik danych programu Outlook (plik PST). Domyślna lokalizacja to zwykle: C:\Użytkownicy%nazwa_użytkownika%\Documents\Outlook Files.
 • Kliknij „Start”, aby rozpocząć proces skanowania i naprawy.
 • Po zakończeniu procesu naprawy uruchom ponownie Outlooka i sprawdź, czy błąd Fix Outlook 0x80040610 w systemie Windows został naprawiony

Metoda 4: Wyłącz dodatki

 • Konfliktowe lub nieaktualne dodatki mogą powodować błędy programu Outlook. Aby zidentyfikować problematyczne dodatki powodujące błąd programu Outlook 0x80040610 w systemie Windows, wyłącz je:
 • Uruchom Outlooka.
 • Przejdź do „Plik” i kliknij „Opcje”.
 • W oknie „Opcje” wybierz „Dodatki” z lewego paska bocznego.
 • W sekcji „Zarządzaj” wybierz „Dodatki COM” i kliknij „Idź”.
 • Usuń zaznaczenie wszystkich wymienionych dodatków i kliknij „OK”.
 • Uruchom ponownie program Outlook i obserwuj, czy błąd nadal występuje.
 • Jeśli błąd zniknie, włącz dodatki jeden po drugim, aby zidentyfikować problematyczny. Wyłącz lub zaktualizuj dodatek będący w konflikcie.

Metoda 5: Utwórz nowy profil programu Outlook

 • Jeśli poprzednie metody zawiodą, utworzenie nowego profilu programu Outlook może rozwiązać utrzymujące się problemy:
 • Zamknij Outlooka.
 • Otwórz „Panel sterowania” i wyszukaj „Poczta” lub „Poczta (32-bitowa)”.
 • W oknie „Konfiguracja poczty” kliknij „Pokaż profile”.
 • Wybierz istniejący profil i kliknij „Usuń”.
 • Potwierdź usunięcie i kliknij „OK”.
 • Kliknij „Dodaj”, aby utworzyć nowy profil.
 • Wprowadź nazwę nowego profilu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto e-mail.
 • Po utworzeniu nowego profilu uruchom program Outlook i sprawdź, czy błąd programu Outlook 0x80040610 w systemie Windows.

Wniosek:

Błąd programu Outlook 0x80040610 w systemie Windows może być frustrujący, ale dzięki powyższym metodom rozwiązywania problemów można rozwiązać problem i przywrócić płynną funkcjonalność klienta poczty e-mail.

Kliknij tutaj, aby naprawić Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows

Problemy takie jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows powodują błędy perspektywiczne:

cannot open pst file outlook 2013, automate inbox repair tool 1.00, 0x800CCC6C error, 0x800CCC0C error, 0x8004210b outlook error, 0x800ccc13 outlook 2016, 0x800ccc13 windows 10

Czy masz problem z Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows dotyczącym pliku pst

Jeśli masz problemy takie jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows, Twój pst jest uszkodzony. Musisz naprawić uszkodzony plik pst, aby odzyskać wszystkie wiadomości e-mail, załączniki, zawartość, czasopisma, notatki, zadanie i kalendarz. Problem taki jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows może tworzyć ważne e-maile, aby się uszkodzić lub zgubić, więc musisz zachować ostrożność podczas korzystania z usługi poczty e-mail. PST to magazyn bazy danych programu Microsoft Outlook Outlook Client, który jest powszechnie używany na całym świecie. Jest bardzo popularne i czasami generuje błędy takie jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows, które muszą być uważnie sprawdzone, aby zapobiec uszkodzeniom poczty elektronicznej lub uszkodzeniu. Jeśli napotykasz podobny problem, np. Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows, powinieneś wiedzieć, jakie są główne powody powodujące problemy, które powodują uszkodzenie PST.

Główne powody, które są odpowiedzialne za Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows Problem w pliku PST

Oto główne przyczyny, które powodują uszkodzenie pliku PST i generowanie problemu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows. Należy wziąć pod uwagę te czynniki, które są odpowiedzialne za korupcję pliku PST i staraj się unikać tych okoliczności, aby były bezpieczne w przyszłości. Ten przewodnik daje krótkie omówienie różnych problemów związanych z przyczyną nieoczekiwanego Outlooku, które nie działa. Przyjrzyj się bliżej i być bezpiecznym przed wystąpieniem problemu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows.

Problemy z urządzeniami:

Są chwile, kiedy sprzęt nie przechowuje lub przenosi danych z pliku PST, co prowadzi do uszkodzenia pliku PST i utraty wiadomości e-mail. Bardziej lub mniej spowoduje to problem Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows. Uszkodzenie sprzętu składa się głównie z 3 typów:

 • Brak urządzenia pamięci masowej:

Są chwile, kiedy dysk twardy ma złe sektory i przypadkowo Twoje pliki pst są przechowywane w tych uszkodzonych sektorach, po czym zaczyna się błąd Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows. Będzie to prawie niemożliwe, aby przeczytać dane pst poczty elektronicznej z uszkodzonych sektorów, powodując w ten sposób uszkodzony plik pst.

 • Błąd urządzenia sieciowego:

In business houses there are chances that your PST file resides on network server and you try to access it from there via your client computer. There are chances that there is some error in network hardware like routers, cards, hubs or other errors which can cause your pst file to get damaged and corrupt. More likely you will get to have error such as Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows

 • Niespodziewana awaria zasilania:

Podczas pracy nad klientem poczty elektronicznej i uzyskiwania dostępu do pliku PST i nagłej awarii zasilania może to spowodować uszkodzenie pliku PST.
Oto trzy główne przyczyny, które powodują problemy Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows. Jeśli jednak podejmie się środki zapobiegawcze, można to uniknąć. Środki takie jak Najlepszy UPS w przypadku awarii zasilania. Wykorzystaj najlepszy i niezawodny sprzęt sieciowy, aby zminimalizować błąd sieci. Zawsze sprawdzaj uszkodzone sektory i napraw. Mogą zminimalizować ryzyko korupcji plików PST.

Kliknij tutaj, aby naprawić Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows

Powody oprogramowania:

Istnieją również problemy z oprogramowaniem, które powodują uszkodzenia PST. Będziemy szczegółowo omawiać różne kwestie dotyczące oprogramowania, które prowadzą do problemu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows. Jeśli zauważysz to w swoim umyśle, z pewnością możesz uniknąć tych problemów:

Błąd odzyskiwania systemu plików:

Czasami pliki systemu są uszkodzone i próbujesz odzyskać je przez oprogramowanie do odzyskiwania danych lub niektóre usługi odzyskiwania danych. Ten rodzaj oprogramowania do odzyskiwania danych może powodować uszkodzenie lub uszkodzenie plików PST.

Powodem korupcji są:

 • Błąd pliku systemowego powoduje również błąd w plikach PST, które nie są odzyskiwane przez oprogramowanie do odzyskiwania danych, powodując błędy jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows i uszkodząc dane pst.
 • Są oprogramowaniem do odzyskiwania danych lub usługą, a nie specjalistą w odzyskiwaniu utraconych plików pst. W rezultacie świadomie lub bez świadomie pogarszają sytuację w plikach pst.

Więc jeśli masz utratę danych, powinieneś użyć pst odzyskać oprogramowanie lub usługę, aby uniknąć problemów, takich jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows powodujących korupcję plików pst.

Atak wirusowy:

Wirusy mogą uszkodzić pliki pst lub uczynić je niedostępnymi. Pobieranie plików z niezaufanych źródeł lub używanie piórników bez sprawdzania może powodować uszkodzenie pst i spowodować błąd Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows z utratą danych.

Nieoczekiwanie zamykanie programu Outlook:

Zaleca się zapisywanie plików i zamknięcie perspektywy przez zamknięcie przycisku lub zamknięcie. Nigdy nie należy zamykać outlook nieoczekiwanie lub nienormalnie, spowoduje, że pliki pst się uszkodzony i niedostępny. Może to również powodować problemy takie jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows

2GB pst rozmiar błąd:

Początkowo nigdy nie myślano, że ludzie będą używać perspektywy jako głównego klienta pocztowego, a jego baza danych będzie większa niż 2 GB. Było zaprogramowane, aby przechowywać 2 GB danych początkowo, ale w miarę wzrostu pojemności przechowywania danych rosło i PST zepsuło się, gdy rozmiar był większy niż 2 GB. Ale można to rozwiązać za pomocą pewnych poprawek i metod ręcznych.
Są to główne przyczyny korupcji plików pst. Możesz uniknąć zarówno problemów z oprogramowaniem, jak i oprogramowaniem, aby być bezpiecznym od wydania Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows. Ale jeśli napotykasz Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows, jakie są ogólne symptomy, które powiedzą Ci, że musisz działać, aby zapisać plik pst. Teraz omówimy różne symptomy, które pozwolą Ci zorientować się, że Twój outloook daje problem i musisz zajrzeć do tego. Są to ogólne objawy:

Różne symptomy, które problem Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows może powodować Twoje poglądy

 • Błąd wyświetlania jak zzz.pst nie jest plikiem folderów osobistych
 • Ponieważ jeden lub więcej parametrów nie jest prawidłowy, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Ponieważ oryginał został przeniesiony lub usunięty, lub odmówiono dostępu, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Ponieważ został już przeniesiony lub usunięty lub odmówiono dostępu, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Plik ZZZ.pst nie można znaleźć
 • Nie można otworzyć pliku zzz.pst, nie można wyświetlić folderu.
 • Błąd: 0x80040116: zzz.pst nie jest dostępny.
 • Program Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
 • Błąd sprawdzania nadmiarowości cyklicznej: nie można uzyskać dostępu do pliku zzz.pst.
 • Plik zzz.pst nie może zostać otwarty. Nie można rozwinąć folderu. Nie można otworzyć zestawu folderów
 • Istnieją błędy w pliku zzz.pst. Aby diagnozować i naprawiać błędy, musisz zamknąć narzędzie naprawy Skrzynki odbiorczej Outlooka (Outlook) i użytkownika (scanpst.exe).

Wszystkie te objawy informują, że masz problem z pst z powodu problemu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows i musisz działać, zanim będzie za późno.

Jakie środki lub środki ostrożności można podjąć w celu uniknięcia błędu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows i uszkodzenia pliku PST

Omówimy środki zapobiegawcze, które pomogą Ci uniknąć problemu z Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows i nie powstrzymać się od korupcji, uszkodzenia lub pliku PST. Postępuj zgodnie z poniższymi środkami, aby utrzymać klient poczty e-mail w programie Outlook:

 • Zachowaj limit bezpieczny dla pliku PST programu Outlook: Jak wiemy, programy Outlook 2003 i 2007 obsługują pliki 20 GB i Outlook 2010, 3013 i 2016 obsługują pliki o pojemności 50 GB, ale nie powinniśmy ładować plików pst przekraczających 10 GB. Uniemożliwi to plik pst
 • Rozpowszechnianie obciążenia e-mail: Z perspektywy 2003 i starszej istnieje funkcja tworzenia wielu plików PST. Powinieneś więc tworzyć różne pliki pst i przesyłać wiadomości e-mail w każdym z nich, aby utrzymać niski rozmiar każdego pliku pst. Pomoże to utrzymać zdrowie pst.
 • Under 2GB for PST 2002: Trzymaj plik PST w programie Outlook 2002 w rozmiarze 2 GB, przestanie go uszkodzić i spowodować błąd Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows.
 • Nie zamykaj nieprawidłowo: Nigdy nie zamykaj outlooku nieprawidłowo, spowoduje to uszkodzenie plików pst.
 • Unikaj przechowywania na serwerze: Unikaj przechowywania pliku PST na serwerze zamiast przechowywać go na komputerze lokalnym. IT unika pliku PST z uszkodzeniem.
 • Uważaj na ataki wirusa: Pobierz dobry antywirusowy zainstalowany, aby uniknąć pst z uszkodzeniem.

Jeśli wykonasz te proste kroki, możesz sprawić, że Twoje pliki pst są zdrowe, a błąd Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows nie będzie przeszkadzał.
Teraz są wszystkie szanse, że po wykonaniu wszystkich środków zaradczych również nie można zaoszczędzić kiedyś, a otrzymasz problem Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows w Twoim kliencie poczty e-mail z obsługą klienta i stajesz w obliczu uszkodzenia plików pst. Więc musisz znać ręczny krok, dzięki któremu możesz naprawić uszkodzone pliki pst:
Jest narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej (scanpst.exe) dostarczane przez firmę Microsoft w celu naprawienia uszkodzonych problemów z PST. Ale w większości przypadków nie działa. JEŚLI problem jak Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows Narzędzie do naprawy skrzynki pocztowej (scanpst.exe) powinno działać, ale nie zawsze jest udane. Istnieją ograniczenia narzędzia scanpst.exe i musisz znać ograniczenia, które są następujące:

 • Może naprawić tylko uszkodzenie nagłówka podstawowego: to bezpłatne narzędzie do napraw skrzynki odbiorczej (scanpst.exe) jest przeznaczone wyłącznie do naprawienia drobnych uszkodzeń, takich jak nagłówek i nie można naprawić całego uszkodzonego pliku. Dlatego uważa się je za nieefektywne w kwestiach dotyczących programu Outlook.
 • W przypadku dużych plików: jeśli plik przekracza znaczne rozmiary, plik scanpst.exe załamuje się, ponieważ naprawianie pliku wielkogabarytowego przekracza jego możliwości, powodując w ten sposób różne błędy, które nie powodują rozwiązania problemu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows.
 • Nie widać błędu, podczas gdy Outlook narzeka: nie skanuje błędów przez większość czasu, a zatem nie zgłasza błędów w pliku PST, ale Outlook wciąż narzeka.
 • Traci kilka danych podczas odzyskiwania: nie można odzyskać kompletnych danych, ponieważ traci pewną część danych podczas odzyskiwania. Nie jest w stanie zachować danych w stanie nienaruszonym, a skomplikowany proces odzyskiwania danych. Nie jest to narzędzie godne zaufania i nie można ufać temu rozwiązać problemu i błędu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows.

UWAGA: W celu rozwiązania problemu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows nie będzie łatwiej używać narzędzia do naprawy skrzynki odbiorczej (scanpst.exe). Będziesz potrzebować profesjonalnego oprogramowania do naprawy PST, aby poradzić sobie z problemem Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows i naprawić uszkodzone pliki pst. Teraz omówimy różne funkcje i korzyści programu PST Repair dla Ciebie.

Narzędzie Outlook PST Repair Tool / oprogramowanie jest doskonałym narzędziem dla osób trzecich, które może radzić sobie z problemami związanymi z programem Outlook i naprawić błąd Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows, w tym wszystkie inne problemy związane z korupcją i związane z nimi problemy. Poniżej omówione zostały pewne wybitne cechy tego doskonałego narzędzia:

 • Może naprawić wszystkie złamane pliki PST i e-maile bez względu na poziom ciężkości
 • Odzyskuje również dodatkowe elementy programu Outlook, takie jak kontakty, kalendarze, zadania i czasopisma itp., Które rozwiązują błąd Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows.
 • Może odzyskać nawet dane chronione hasłem
 • Pobiera nawet przypadkowo usunięte pliki
 • Przywraca wszystkie dane w pierwotnym stanie
 • Zapewnia przechowywanie danych w wybranym miejscu
 • Zapewnia opcję zapisywania danych w formacie HTML
 • Może rozdzielać pliki, aby odzyskać duże pliki PST
 • Posiada własny opisowy i interaktywny interfejs użytkownika
 • Jest to łatwe w obsłudze narzędzie, które może być prowadzone przez początkującego
 • Pochodzi z bezpłatną wersją demonstracyjną, która może przetestować, że Twój Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows jest rozwiązany.
 • Zgodność ze wszystkimi wersjami systemu Windows – Windows XP, Vista, Server 2003, 7 i najnowszy system Windows 8
 • Obsługuje wszystkie platformy Outlook – Outlook 2016,2013, 2010, 2007, 2003, 2002, 2000 itd
 • WERSJA WSTĘPNA Eksportuje naprawiony plik PST w formacie pakietu Office 365

Jak Outlook PST Oprogramowanie naprawcze działa, aby pozbyć się problemu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows

Outlook PST Repair Software jest bardzo silnym narzędziem, ponieważ może nawet odzyskać chronione hasłem pliki, a także przypadkowo skasować pliki. Zespół specjalistów i wykwalifikowanych programistów zaprojektował to narzędzie za pomocą zaawansowanych algorytmów i nowoczesnych technik rozwiązywania problemów Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows na dowolnym poziomie. Jednocześnie ma on własny interfejs wyjaśniający, co czyni go prostym narzędziem, które może być obsługiwane przez początkującego. Ponadto jest kompatybilny z wszystkimi systemami Windows, jak również wszystkimi platformami Outlook. A jeśli chcesz oceniać skuteczność, możesz spróbować swoich bezpłatnych wersji demonstracyjnych. Ta wersja demo naprawi wszystkie uszkodzone pliki, naprawi błędy Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows i odzyska najgroźniejszą formę korupcji. Stąd będzie generować podgląd odzyskanych plików ze wszystkimi szczegółami. Ale nie pochodzi z opcją zapisywania plików. Aby zapisać naprawione i odzyskane pliki, musisz zakupić klucze licencyjne oprogramowania. Dzięki temu błąd programu Outlook Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows zostanie rozwiązany i pliki zostaną przywrócone do użytku zgodnie z potrzebami.

Wniosek: teraz masz wszystkie metody i sztuczki, aby odzyskać uszkodzone pliki PST. Jeśli napotykasz błąd Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows, teraz możesz używać oprogramowania PST Repair i odzyskać swoje dane.

Podręcznik użytkownika, aby uruchomić oprogramowanie PST Repair, aby pozbyć się błędu Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj narzędzie naprawy programu Outlook przy użyciu kreatora instalacji. Następnie uruchom oprogramowanie

 • Krok 2: Kliknij przycisk “Wybierz plik programu Outlook”, aby wyszukać uszkodzony lub uszkodzony plik PST, który chcesz naprawić i odzyskać. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć proces skanowania pliku.

 • Krok 3: Status skanowania można sprawdzić na pasku postępu w dolnej części interfejsu oprogramowania. Jest też przycisk STOP. Możesz kliknąć to samo, aby zatrzymać skanowanie w dowolnym momencie

 • Krok 4: Skanowanie nie zajmie więcej niż kilka minut, ponieważ ma wspaniałe metody skanowania, które skanują szybciej, ale kompletnie. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista możliwych do odzyskania elementów w lewym panelu interfejsu. Kliknij dowolny, aby zobaczyć jego podgląd

 • Krok 5: Teraz wybierz elementy w lewym okienku nawigacji i określ katalog lub miejsce docelowe, aby zapisać odzyskane elementy. Kliknij przycisk Zapisz plik odzyskanego pliku w górnej części okna, a następnie przycisk OK, aby to zrobić

 • Krok 6: Pozwól oprogramowaniu zapisać wszystkie pliki wybrane w poprzednim kroku. Kliknij przycisk Odzyskiwanie, aby rozpocząć proces odzyskiwania

 • Krok 7: Ostatni, ale nie najmniej, narzędzie wyświetli stan odzyskiwania i informacje o ścieżce docelowej wraz z całkowitym rozmiarem odzyskanych elementów.

 • Krok 8: Pliki są zapisywane w wybranym miejscu docelowym.

Korzystając z tego automatycznego oprogramowania i prostego podręcznika użytkownika, możesz uzyskać rozwiązanie dla Fix Outlook Error 0x80040610 in Windows. Pobierz utracone dane pst z tych prostych kroków.

https://www.pstrepairfix.com
https://dk.pstrepairfix.com
https://nl.pstrepairfix.com
https://it.pstrepairfix.com
https://es.pstrepairfix.com
https://jp.pstrepairfix.com
https://pt.pstrepairfix.com
https://de.pstrepairfix.com
https://fr.pstrepairfix.com
https://ar.pstrepairfix.com