Jak naprawić błąd 0x8004010F i odzyskać wiadomości e-mail programu Outlook-B??d 0x800CCCD8

Wstęp:

Jeśli jesteś użytkownikiem programu Outlook i napotykasz błąd 0x8004010F, możesz napotkać trudności w uzyskiwaniu dostępu do wiadomości e-mail lub ich odzyskiwaniu. Ten błąd może być frustrujący, ale w tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces naprawy błędu 0x8004010F i odzyskania wiadomości e-mail programu Outlook

Sprawdź swoje połączenie z internetem

Przede wszystkim sprawdź, czy Twoje połączenie internetowe działa poprawnie, słabe lub przerywane połączenie może powodować problemy z synchronizacją i prowadzić do błędu 0x8004010F.

Sprawdź ustawienia konta e-mail

 • Dokładnie sprawdź ustawienia konta e-mail, aby upewnić się, że są poprawnie skonfigurowane. Wykonaj następujące kroki:
 • Teraz otwórz program Outlook, a następnie przejdź do pliku
 • Przede wszystkim musisz wybrać Ustawienia konta, a następnie ponownie kliknąć Ustawienia konta w menu rozwijanym.
 • W oknie Ustawienia konta wybierz konto e-mail, na którym występuje błąd, i kliknij Zmień.
 • Sprawdź, czy ustawienia serwera poczty przychodzącej i wychodzącej, a także nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
 • Po dokonaniu niezbędnych zmian kliknij Dalej, a następnie „Zakończ” zapisując ustawienia.

Znajdź program Outlook w swojej poczcie i otwórz go

 • Przechodzisz do okna konfiguracji poczty i pojawi się opcja wyświetlenia profilu, kliknij na nią.
 • Wybierz swój profil Outlooka i kliknij „Usuń”.
 • Potwierdź usunięcie i kontynuuj.
 • Uruchom ponownie program Outlook, a pojawi się monit o skonfigurowanie nowego profilu.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowy profil i skonfigurować konto e-mail.
 • Po skonfigurowaniu nowego profilu spróbuj ponownie uzyskać dostęp do poczty e-mail, aby sprawdzić, czy błąd został rozwiązany.

Sprawdź ustawienia plików danych

Błąd 0x8004010F może również wystąpić, jeśli występuje problem z plikami danych programu Outlook. Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić i naprawić ustawienia pliku danych:

Wniosek:

Błąd 0x8004010F w programie Outlook może być bardzo frustrujący, ale wykonując czynności opisane w tym przewodniku, możesz naprawić błąd 0x8004010F i odzyskać wiadomości e-mail programu Outlook. Pamiętaj, aby sprawdzić swoje połączenie internetowe, zweryfikować ustawienia konta e-mail, odtworzyć profil Outlooka i sprawdzić plik danych. Jeśli żaden z powyższych kroków nie rozwiązuje problemu, możesz skorzystać z pomocy programu Outlook PST Repair, który pomoże Ci zdiagnozować i rozwiązać problem.

Kliknij tutaj, aby naprawić fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails

fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails może być wynikiem tych zakażeń


AdwareApplication.Coopen, WinFavorites, BHO.acp, Freview, ZQuest, Adware.Zango_Search_Assistant, Adware.EliteBar, MPGCom Toolbar
Browser HijackerYouwillfind.info, Topiesecurity.com, Garfirm.com, Qbyrd.com, Softonic Search/Toolbar, ClearX, PortalSearching, Newsdaily7.tv, Shares.Toolbar, Alibaba Toolbar
RansomwareM4N1F3STO Virus Lockscreen, Crypt.Locker Ransomware, Ransom32 Ransomware, Onyx Ransomware, .odin File Extension Ransomware, Jew Crypt Ransomware
TrojanAutorun.GQ, Trojan:Win32/WipMBR.A, HTML_IFRAME.USR, VB.BG, Trojan.Downloader.Claretore.gen!A, Spy.Hitpop.gen!C, I-Worm.Fintas.b, I-Worm.Plage, Trojan.Spy.Bancos.AIL, Trojan:AutoIt/LockScreen.D
SpywarePrivacyKit, IamBigBrother, Scan and Repair Utilities 2007, SpyWarp, WinRAR 2011 Hoax, Rogue.ProAntispy, Worm.Nucrypt.gen, Spyware.DSrch

Czy masz problem z fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails dotyczącym pliku pst

Jeśli masz problemy takie jak fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails, Twój pst jest uszkodzony. Musisz naprawić uszkodzony plik pst, aby odzyskać wszystkie wiadomości e-mail, załączniki, zawartość, czasopisma, notatki, zadanie i kalendarz. Problem taki jak fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails może tworzyć ważne e-maile, aby się uszkodzić lub zgubić, więc musisz zachować ostrożność podczas korzystania z usługi poczty e-mail. PST to magazyn bazy danych programu Microsoft Outlook Outlook Client, który jest powszechnie używany na całym świecie. Jest bardzo popularne i czasami generuje błędy takie jak fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails, które muszą być uważnie sprawdzone, aby zapobiec uszkodzeniom poczty elektronicznej lub uszkodzeniu. Jeśli napotykasz podobny problem, np. fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails, powinieneś wiedzieć, jakie są główne powody powodujące problemy, które powodują uszkodzenie PST.

Główne powody, które są odpowiedzialne za fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails Problem w pliku PST

Oto główne przyczyny, które powodują uszkodzenie pliku PST i generowanie problemu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails. Należy wziąć pod uwagę te czynniki, które są odpowiedzialne za korupcję pliku PST i staraj się unikać tych okoliczności, aby były bezpieczne w przyszłości. Ten przewodnik daje krótkie omówienie różnych problemów związanych z przyczyną nieoczekiwanego Outlooku, które nie działa. Przyjrzyj się bliżej i być bezpiecznym przed wystąpieniem problemu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails.

Problemy z urządzeniami:

Są chwile, kiedy sprzęt nie przechowuje lub przenosi danych z pliku PST, co prowadzi do uszkodzenia pliku PST i utraty wiadomości e-mail. Bardziej lub mniej spowoduje to problem fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails. Uszkodzenie sprzętu składa się głównie z 3 typów:

 • Brak urządzenia pamięci masowej:

Są chwile, kiedy dysk twardy ma złe sektory i przypadkowo Twoje pliki pst są przechowywane w tych uszkodzonych sektorach, po czym zaczyna się błąd fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails. Będzie to prawie niemożliwe, aby przeczytać dane pst poczty elektronicznej z uszkodzonych sektorów, powodując w ten sposób uszkodzony plik pst.

 • Błąd urządzenia sieciowego:

In business houses there are chances that your PST file resides on network server and you try to access it from there via your client computer. There are chances that there is some error in network hardware like routers, cards, hubs or other errors which can cause your pst file to get damaged and corrupt. More likely you will get to have error such as fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails

 • Niespodziewana awaria zasilania:

Podczas pracy nad klientem poczty elektronicznej i uzyskiwania dostępu do pliku PST i nagłej awarii zasilania może to spowodować uszkodzenie pliku PST.
Oto trzy główne przyczyny, które powodują problemy fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails. Jeśli jednak podejmie się środki zapobiegawcze, można to uniknąć. Środki takie jak Najlepszy UPS w przypadku awarii zasilania. Wykorzystaj najlepszy i niezawodny sprzęt sieciowy, aby zminimalizować błąd sieci. Zawsze sprawdzaj uszkodzone sektory i napraw. Mogą zminimalizować ryzyko korupcji plików PST.

Kliknij tutaj, aby naprawić fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails

Powody oprogramowania:

Istnieją również problemy z oprogramowaniem, które powodują uszkodzenia PST. Będziemy szczegółowo omawiać różne kwestie dotyczące oprogramowania, które prowadzą do problemu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails. Jeśli zauważysz to w swoim umyśle, z pewnością możesz uniknąć tych problemów:

Błąd odzyskiwania systemu plików:

Czasami pliki systemu są uszkodzone i próbujesz odzyskać je przez oprogramowanie do odzyskiwania danych lub niektóre usługi odzyskiwania danych. Ten rodzaj oprogramowania do odzyskiwania danych może powodować uszkodzenie lub uszkodzenie plików PST.

Powodem korupcji są:

 • Błąd pliku systemowego powoduje również błąd w plikach PST, które nie są odzyskiwane przez oprogramowanie do odzyskiwania danych, powodując błędy jak fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails i uszkodząc dane pst.
 • Są oprogramowaniem do odzyskiwania danych lub usługą, a nie specjalistą w odzyskiwaniu utraconych plików pst. W rezultacie świadomie lub bez świadomie pogarszają sytuację w plikach pst.

Więc jeśli masz utratę danych, powinieneś użyć pst odzyskać oprogramowanie lub usługę, aby uniknąć problemów, takich jak fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails powodujących korupcję plików pst.

Atak wirusowy:

Wirusy mogą uszkodzić pliki pst lub uczynić je niedostępnymi. Pobieranie plików z niezaufanych źródeł lub używanie piórników bez sprawdzania może powodować uszkodzenie pst i spowodować błąd fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails z utratą danych.

Nieoczekiwanie zamykanie programu Outlook:

Zaleca się zapisywanie plików i zamknięcie perspektywy przez zamknięcie przycisku lub zamknięcie. Nigdy nie należy zamykać outlook nieoczekiwanie lub nienormalnie, spowoduje, że pliki pst się uszkodzony i niedostępny. Może to również powodować problemy takie jak fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails

2GB pst rozmiar błąd:

Początkowo nigdy nie myślano, że ludzie będą używać perspektywy jako głównego klienta pocztowego, a jego baza danych będzie większa niż 2 GB. Było zaprogramowane, aby przechowywać 2 GB danych początkowo, ale w miarę wzrostu pojemności przechowywania danych rosło i PST zepsuło się, gdy rozmiar był większy niż 2 GB. Ale można to rozwiązać za pomocą pewnych poprawek i metod ręcznych.
Są to główne przyczyny korupcji plików pst. Możesz uniknąć zarówno problemów z oprogramowaniem, jak i oprogramowaniem, aby być bezpiecznym od wydania fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails. Ale jeśli napotykasz fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails, jakie są ogólne symptomy, które powiedzą Ci, że musisz działać, aby zapisać plik pst. Teraz omówimy różne symptomy, które pozwolą Ci zorientować się, że Twój outloook daje problem i musisz zajrzeć do tego. Są to ogólne objawy:

Różne symptomy, które problem fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails może powodować Twoje poglądy

 • Błąd wyświetlania jak zzz.pst nie jest plikiem folderów osobistych
 • Ponieważ jeden lub więcej parametrów nie jest prawidłowy, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Ponieważ oryginał został przeniesiony lub usunięty, lub odmówiono dostępu, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Ponieważ został już przeniesiony lub usunięty lub odmówiono dostępu, więc nie można przenieść elementów lub nie może zakończyć operacji.
 • Plik ZZZ.pst nie można znaleźć
 • Nie można otworzyć pliku zzz.pst, nie można wyświetlić folderu.
 • Błąd: 0x80040116: zzz.pst nie jest dostępny.
 • Program Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
 • Błąd sprawdzania nadmiarowości cyklicznej: nie można uzyskać dostępu do pliku zzz.pst.
 • Plik zzz.pst nie może zostać otwarty. Nie można rozwinąć folderu. Nie można otworzyć zestawu folderów
 • Istnieją błędy w pliku zzz.pst. Aby diagnozować i naprawiać błędy, musisz zamknąć narzędzie naprawy Skrzynki odbiorczej Outlooka (Outlook) i użytkownika (scanpst.exe).

Wszystkie te objawy informują, że masz problem z pst z powodu problemu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails i musisz działać, zanim będzie za późno.

Jakie środki lub środki ostrożności można podjąć w celu uniknięcia błędu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails i uszkodzenia pliku PST

Omówimy środki zapobiegawcze, które pomogą Ci uniknąć problemu z fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails i nie powstrzymać się od korupcji, uszkodzenia lub pliku PST. Postępuj zgodnie z poniższymi środkami, aby utrzymać klient poczty e-mail w programie Outlook:

 • Zachowaj limit bezpieczny dla pliku PST programu Outlook: Jak wiemy, programy Outlook 2003 i 2007 obsługują pliki 20 GB i Outlook 2010, 3013 i 2016 obsługują pliki o pojemności 50 GB, ale nie powinniśmy ładować plików pst przekraczających 10 GB. Uniemożliwi to plik pst
 • Rozpowszechnianie obciążenia e-mail: Z perspektywy 2003 i starszej istnieje funkcja tworzenia wielu plików PST. Powinieneś więc tworzyć różne pliki pst i przesyłać wiadomości e-mail w każdym z nich, aby utrzymać niski rozmiar każdego pliku pst. Pomoże to utrzymać zdrowie pst.
 • Under 2GB for PST 2002: Trzymaj plik PST w programie Outlook 2002 w rozmiarze 2 GB, przestanie go uszkodzić i spowodować błąd fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails.
 • Nie zamykaj nieprawidłowo: Nigdy nie zamykaj outlooku nieprawidłowo, spowoduje to uszkodzenie plików pst.
 • Unikaj przechowywania na serwerze: Unikaj przechowywania pliku PST na serwerze zamiast przechowywać go na komputerze lokalnym. IT unika pliku PST z uszkodzeniem.
 • Uważaj na ataki wirusa: Pobierz dobry antywirusowy zainstalowany, aby uniknąć pst z uszkodzeniem.

Jeśli wykonasz te proste kroki, możesz sprawić, że Twoje pliki pst są zdrowe, a błąd fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails nie będzie przeszkadzał.
Teraz są wszystkie szanse, że po wykonaniu wszystkich środków zaradczych również nie można zaoszczędzić kiedyś, a otrzymasz problem fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails w Twoim kliencie poczty e-mail z obsługą klienta i stajesz w obliczu uszkodzenia plików pst. Więc musisz znać ręczny krok, dzięki któremu możesz naprawić uszkodzone pliki pst:
Jest narzędzie do naprawy Skrzynki odbiorczej (scanpst.exe) dostarczane przez firmę Microsoft w celu naprawienia uszkodzonych problemów z PST. Ale w większości przypadków nie działa. JEŚLI problem jak fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails Narzędzie do naprawy skrzynki pocztowej (scanpst.exe) powinno działać, ale nie zawsze jest udane. Istnieją ograniczenia narzędzia scanpst.exe i musisz znać ograniczenia, które są następujące:

 • Może naprawić tylko uszkodzenie nagłówka podstawowego: to bezpłatne narzędzie do napraw skrzynki odbiorczej (scanpst.exe) jest przeznaczone wyłącznie do naprawienia drobnych uszkodzeń, takich jak nagłówek i nie można naprawić całego uszkodzonego pliku. Dlatego uważa się je za nieefektywne w kwestiach dotyczących programu Outlook.
 • W przypadku dużych plików: jeśli plik przekracza znaczne rozmiary, plik scanpst.exe załamuje się, ponieważ naprawianie pliku wielkogabarytowego przekracza jego możliwości, powodując w ten sposób różne błędy, które nie powodują rozwiązania problemu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails.
 • Nie widać błędu, podczas gdy Outlook narzeka: nie skanuje błędów przez większość czasu, a zatem nie zgłasza błędów w pliku PST, ale Outlook wciąż narzeka.
 • Traci kilka danych podczas odzyskiwania: nie można odzyskać kompletnych danych, ponieważ traci pewną część danych podczas odzyskiwania. Nie jest w stanie zachować danych w stanie nienaruszonym, a skomplikowany proces odzyskiwania danych. Nie jest to narzędzie godne zaufania i nie można ufać temu rozwiązać problemu i błędu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails.

UWAGA: W celu rozwiązania problemu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails nie będzie łatwiej używać narzędzia do naprawy skrzynki odbiorczej (scanpst.exe). Będziesz potrzebować profesjonalnego oprogramowania do naprawy PST, aby poradzić sobie z problemem fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails i naprawić uszkodzone pliki pst. Teraz omówimy różne funkcje i korzyści programu PST Repair dla Ciebie.

Narzędzie Outlook PST Repair Tool / oprogramowanie jest doskonałym narzędziem dla osób trzecich, które może radzić sobie z problemami związanymi z programem Outlook i naprawić błąd fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails, w tym wszystkie inne problemy związane z korupcją i związane z nimi problemy. Poniżej omówione zostały pewne wybitne cechy tego doskonałego narzędzia:

 • Może naprawić wszystkie złamane pliki PST i e-maile bez względu na poziom ciężkości
 • Odzyskuje również dodatkowe elementy programu Outlook, takie jak kontakty, kalendarze, zadania i czasopisma itp., Które rozwiązują błąd fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails.
 • Może odzyskać nawet dane chronione hasłem
 • Pobiera nawet przypadkowo usunięte pliki
 • Przywraca wszystkie dane w pierwotnym stanie
 • Zapewnia przechowywanie danych w wybranym miejscu
 • Zapewnia opcję zapisywania danych w formacie HTML
 • Może rozdzielać pliki, aby odzyskać duże pliki PST
 • Posiada własny opisowy i interaktywny interfejs użytkownika
 • Jest to łatwe w obsłudze narzędzie, które może być prowadzone przez początkującego
 • Pochodzi z bezpłatną wersją demonstracyjną, która może przetestować, że Twój fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails jest rozwiązany.
 • Zgodność ze wszystkimi wersjami systemu Windows – Windows XP, Vista, Server 2003, 7 i najnowszy system Windows 8
 • Obsługuje wszystkie platformy Outlook – Outlook 2016,2013, 2010, 2007, 2003, 2002, 2000 itd
 • WERSJA WSTĘPNA Eksportuje naprawiony plik PST w formacie pakietu Office 365

Jak Outlook PST Oprogramowanie naprawcze działa, aby pozbyć się problemu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails

Outlook PST Repair Software jest bardzo silnym narzędziem, ponieważ może nawet odzyskać chronione hasłem pliki, a także przypadkowo skasować pliki. Zespół specjalistów i wykwalifikowanych programistów zaprojektował to narzędzie za pomocą zaawansowanych algorytmów i nowoczesnych technik rozwiązywania problemów fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails na dowolnym poziomie. Jednocześnie ma on własny interfejs wyjaśniający, co czyni go prostym narzędziem, które może być obsługiwane przez początkującego. Ponadto jest kompatybilny z wszystkimi systemami Windows, jak również wszystkimi platformami Outlook. A jeśli chcesz oceniać skuteczność, możesz spróbować swoich bezpłatnych wersji demonstracyjnych. Ta wersja demo naprawi wszystkie uszkodzone pliki, naprawi błędy fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails i odzyska najgroźniejszą formę korupcji. Stąd będzie generować podgląd odzyskanych plików ze wszystkimi szczegółami. Ale nie pochodzi z opcją zapisywania plików. Aby zapisać naprawione i odzyskane pliki, musisz zakupić klucze licencyjne oprogramowania. Dzięki temu błąd programu Outlook fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails zostanie rozwiązany i pliki zostaną przywrócone do użytku zgodnie z potrzebami.

Wniosek: teraz masz wszystkie metody i sztuczki, aby odzyskać uszkodzone pliki PST. Jeśli napotykasz błąd fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails, teraz możesz używać oprogramowania PST Repair i odzyskać swoje dane.

Podręcznik użytkownika, aby uruchomić oprogramowanie PST Repair, aby pozbyć się błędu fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj narzędzie naprawy programu Outlook przy użyciu kreatora instalacji. Następnie uruchom oprogramowanie

 • Krok 2: Kliknij przycisk “Wybierz plik programu Outlook”, aby wyszukać uszkodzony lub uszkodzony plik PST, który chcesz naprawić i odzyskać. Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć proces skanowania pliku.

 • Krok 3: Status skanowania można sprawdzić na pasku postępu w dolnej części interfejsu oprogramowania. Jest też przycisk STOP. Możesz kliknąć to samo, aby zatrzymać skanowanie w dowolnym momencie

 • Krok 4: Skanowanie nie zajmie więcej niż kilka minut, ponieważ ma wspaniałe metody skanowania, które skanują szybciej, ale kompletnie. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista możliwych do odzyskania elementów w lewym panelu interfejsu. Kliknij dowolny, aby zobaczyć jego podgląd

 • Krok 5: Teraz wybierz elementy w lewym okienku nawigacji i określ katalog lub miejsce docelowe, aby zapisać odzyskane elementy. Kliknij przycisk Zapisz plik odzyskanego pliku w górnej części okna, a następnie przycisk OK, aby to zrobić

 • Krok 6: Pozwól oprogramowaniu zapisać wszystkie pliki wybrane w poprzednim kroku. Kliknij przycisk Odzyskiwanie, aby rozpocząć proces odzyskiwania

 • Krok 7: Ostatni, ale nie najmniej, narzędzie wyświetli stan odzyskiwania i informacje o ścieżce docelowej wraz z całkowitym rozmiarem odzyskanych elementów.

 • Krok 8: Pliki są zapisywane w wybranym miejscu docelowym.

Korzystając z tego automatycznego oprogramowania i prostego podręcznika użytkownika, możesz uzyskać rozwiązanie dla fix error 0x8004010F and recover your Outlook emails. Pobierz utracone dane pst z tych prostych kroków.

https://www.pstrepairfix.com
https://dk.pstrepairfix.com
https://nl.pstrepairfix.com
https://it.pstrepairfix.com
https://es.pstrepairfix.com
https://jp.pstrepairfix.com
https://pt.pstrepairfix.com
https://de.pstrepairfix.com
https://fr.pstrepairfix.com
https://ar.pstrepairfix.com